Корпоративний інвестиційний фонд і його особливості

Корпоративний інвестиційний фонд і його особливості

9 Серпня 2021
У 1994 році в Україні почали свою діяльність інвестиційні фонди, поняття корпоративного інвестиційного фонду законодавець визначив пізніше. Термін «Корпоративний інвестиційний фонд» з’явився в законодавстві України в 2001 році з набранням чинності Законом України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».
На сьогоднішній день діяльність корпоративних інвестиційних фондів регулюється Законом України «Про інститути спільного інвестування» від 05 липня 2012 року N 5 080-VI, який набрав чинності 01 січня 2014 року.
Пропонуємо розглянути основні характеристики та особливості діяльності корпоративного інвестиційного фонду.
Корпоративний інвестиційний фонд (далі – КІФ, корпоративний фонд) – юридична особа, яка створюється у формі акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування.
Цей суб’єкт створюється у формі акціонерного товариства, але, слід зазначити, що на КІФ не поширюється дія Закону України «Про акціонерні товариства». Корпоративні фонди створюються і здійснюють діяльність відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування».
КІФ є емітентом акцій корпоративного інвестиційного фонду.
КІФ вважається створеним з моменту його державної реєстрації. Діяльність із спільного інвестування корпоративний фонд починає проводити з моменту внесення його до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування та отримання свідоцтва про внесення КІФ до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, підставою для чого є реєстрація регламенту КІФ в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР).
Корпоративний фонд – це фінансова установа, КІФ повинен отримати цей статус в НКЦПФР до проведення фінансових операцій.
Правовий статус учасника КІФ
Учасник КІФ це особа, яка є власником цінних паперів КІФ. Учасники цивільних відносин набувають статусу учасника КІФ з моменту набуття права власності на цінні папери КІФ відповідно до законодавства про депозитарну систему.
Участь в КІФ надає власникам акцій КІФ право брати участь в управлінні діяльністю КІФ, призначати представників для участі у Загальних зборах та в будь-який час відкликати їх, брати участь в розподілі прибутку КІФ та отримувати дивіденди (для закритих КІФ).
Власником усіх цінних паперів КІФ може бути одна особа.
Для венчурних і кваліфікаційних КІФ законодавством встановлюються обмеження щодо участі фізичних осіб. Фізична особа може стати учасником венчурного фонду за умови придбання цінних паперів такого фонду в кількості, за номінальною вартістю цих цінних паперів складає суму не менше ніж 1500 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на 01 січня 2014 р.
Фізична особа може бути учасником кваліфікаційного інституту спільного інвестування при купівлі цінних паперів такого інституту в кількості, за номінальною вартістю цих цінних паперів складає суму не менше 100 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на 01 січня 2014 р.
Поділитися статтею
Фонди

Підписуйтесь на наш блог

Тільки цінна і корисна інформація