Органи управління корпоративного інвестиційного фонду

Органи управління корпоративного інвестиційного фонду

9 Серпня 2021
Органами управління КІФ є Загальні збори та Наглядова рада.
Утворення інших органів законодавством забороняється. Варто зазначити, що корпоративний інвестиційний фонд не має виконавчого органу.
Наявність структури управління є перевагою КІФ, в порівнянні з пайовими інвестиційними фондами. Загальні збори вирішують виключні питання діяльності КІФ.
Створення Наглядової ради в КІФ допомагає здійснювати контроль за діяльністю компанії з управління активами. При цьому, члени Наглядової ради обираються Загальними зборами, що дозволяє учасникам призначити своїх представників до складу Наглядової ради.
Загальні збори
Вищим органом КІФ є Загальні збори. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності корпоративного фонду. До компетенції Загальних зборів належить вирішення таких питань, як: обрання членів Наглядової ради, затвердження Статуту КІФ, затвердження річного звіту КІФ та ін. У разі якщо КІФ складається з однієї особи, повноваження Загальних зборів, передбачені законодавством, а також внутрішніми документами КІФ, можуть виконуватися учасником КІФ одноосібно.
Наглядова рада
Наглядова рада КІФ є органом, який здійснює захист прав учасників КІФ, і відповідно до Закону і статуту КІФ здійснює нагляд за діяльністю КІФ та виконанням умов регламенту, інвестиційної декларації та договору про управління активами корпоративного фонду.
До компетенції Наглядової ради належить вирішення таких питань, як, наприклад, прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів, крім скликання учасниками КІФ позачергових загальних зборів; затвердження порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання учасниками КІФ позачергових загальних зборів; затвердження договорів щодо активів КІФ, укладених компанією з управління активами, на суму, що перевищує встановлену статутом або регламентом мінімальну вартість.
Поділитися статтею
Фонди

Підписуйтесь на наш блог

Тільки цінна і корисна інформація