Структура активів інститутів спільного інвестування

Структура активів інститутів спільного інвестування

9 Серпня 2021

 

Активи інститутів спільного інвестування можуть складатися з
 • грошових коштів – в тому числі в іноземній валюті, на поточних і депозитних рахунках, відкритих в банківських установах;
 • банківських металів;
 • нерухомості – земельні ділянки, об’єкти нерухомості, житлові та нежитлові будівлі;
 • корпоративних прав – часток в статутному капіталі українських та іноземних юридичних осіб;
 • цінних паперів – в тому числі цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, акції, облігації, товаророзпорядчі цінні папери, сертифікати фондів операцій з нерухомістю;
 • боргових зобов`язань (для венчурного ІСІ) – можуть бути оформлені векселями, заставними, договорами відстіплення прав вимоги, позики та в інший спосіб, не заборонений чинним законодавством України.
Залежно від виду інституту спільного інвестування, законодавством встановлюються обмеження щодо складу та структури активів ІСІ.
Активи інституту спільного інвестування не можуть включати в себе:
 1. цінні папери, випущені КУА, зберігачем активів ІСІ, депозитарієм, оцінювачем майна ІСІ та аудиторською фірмою такого інституту спільного інвестування;
 2. цінні папери, випущені пов’язаними особами КУА, зберігача активів ІСІ, депозитарію, оцінювача майна ІСІ та аудиторської фірми такого інституту;
 3. цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, не допущені до торгів на жодній з провідних іноземних бірж, перелік яких визначається Комісією;
 4. цінні папери інших інститутів спільного інвестування;
 5. облігації підприємств, іпотечні облігації та облігації місцевих позик, кредитний рейтинг яких не відповідає інвестиційному рівню, визначеному уповноваженим або визнаним міжнародним рейтинговим агентством за Національною рейтинговою шкалою, на суму більш як 20 відсотків вартості активів ІСІ;
 6. кошти і банківські метали, розміщені на поточних і депозитних рахунках у банках, кредитний рейтинг яких не відповідає інвестиційному рівню, визначеному уповноваженим або визнаним міжнародним рейтинговим агентством за Національною рейтинговою шкалою, на суму більш як 20 відсотків вартості активів ІСІ;
 7. векселі та ощадні (депозитні) сертифікати на суму більш як 10 відсотків вартості активів інституту спільного інвестування, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Комісії;
 8. товаророзпорядчі цінні папери, заставні;
 9. сертифікати фондів операцій з нерухомістю;
 10. приватизаційні цінні папери;
 11. договори про участь у фонді фінансування будівництва.
Вимоги пунктів 2, 3, 5–9 не застосовуються до венчурних фондів.
Поділитися статтею
Фонди

Підписуйтесь на наш блог

Тільки цінна і корисна інформація