Інститути спільного інвестування та їх класифікація

Інститути спільного інвестування та їх класифікація

9 Серпня 2021
Інститути спільного інвестування (ІСІ) – це інвестиційні фонди, виключною діяльністю яких є інвестування в різні сфери економіки з метою отримання і розподілу прибутку між інвесторами.
ІСІ – це інструмент, за допомогою якого залучаються інвестиції від інвесторів для реалізації інвестиційних проектів, втілення в життя бізнес-ідей, залучення коштів на розвиток функціонуючого бізнесу.
Інститути спільного інвестування представлені в Україні корпоративними інвестиційними фондами і пайовими інвестиційними фондами.
Класифікація інститутів спільного інвестування
1. Залежно від порядку здійснення діяльності:
 • відкритого типу – бере на себе зобов’язання здійснювати у будь-який час на вимогу учасників цього інституту спільного інвестування викуп цінних паперів, емітованих таким ІСІ;
 • інтервального типу – бере на себе зобов’язання здійснювати на вимогу учасників цього інституту спільного інвестування викуп цінних паперів, емітованих таким ІСІ, протягом обумовленого в проспекті емісії цінних паперів ІСІ терміну (інтервалу);
 • закритого типу – не бере на себе зобов’язань щодо викупу цінних паперів, емітованих таким ІСІ, до моменту його припинення. Однак на вимогу учасника компанія з управління активами закритого ІСІ може прийняти рішення про достроковий викуп цінних паперів інституту спільного інвестування, якщо можливість такого викупу передбачена регламентом інституту спільного інвестування.
2. В залежності від терміну діяльності:
 • строковий – створюється на певний строк, встановлений у регламенті, після закінчення якого зазначений ІСІ ліквідується, якщо не прийнято рішення про продовження терміну діяльності такого інституту спільного інвестування. ІСІ закритого типу може бути лише строковим. Термін діяльності строкового інституту спільного інвестування може бути продовжений;
 • безстроковий – створюється на невизначений строк.
3. В залежності від виду активів:
 • диверсифікованого виду – повинен відповідати наступним вимогам:
 1. сумарна вартість цінних паперів одного емітента в активах інституту спільного інвестування не перевищує 10 відсотків загального обсягу цінних паперів відповідного випуску цінних паперів такого емітента;
 2. сумарна вартість цінних паперів, що становлять активи інституту спільного інвестування в обсязі, що перевищує 5 відсотків загального обсягу випуску цінних паперів, на момент їх придбання не перевищує 40 відсотків вартості чистих активів;
 3. не менше 80 відсотків загальної вартості активів інституту спільного інвестування складають кошти, в тому числі на банківських депозитних рахунках, ощадні (депозитні) сертифікати, банківські метали, облігації підприємств та облігації місцевих позик, державні цінні папери, а також цінні папери, допущені до торгів на фондовій біржі.
 • спеціалізованого виду – інвестує виключно у визначені Законом активи.

До спеціалізованих інститутів спільного інвестування належать інвестиційні фонди наступних класів:

 1. фонди грошового ринку;
 2. фонди державних цінних паперів;
 3. фонди облігацій;
 4. фонди акцій;
 5. індексні фонди;
 6. фонди банківських металів.
 • кваліфікаційного виду – інвестує виключно в один з кваліфікаційних класів активів та засоби, а також не має будь-яких вимог до структури активів.

До кваліфікаційних відносяться класи активів:

 1. об’єднаний клас цінних паперів;
 2. клас нерухомості;
 3. клас рентних активів;
 4. клас кредитних активів;
 5. клас біржових товарних активів;
 6. інші класи активів, Комісія може вводити і відносити до кваліфікаційних.
 • недиверсифікованого виду – не відповідають вимогам до диверсифікованого, спеціалізованого або кваліфікаційного інституту спільного інвестування.
Недиверсифікований інститут спільного інвестування закритого типу, який здійснює виключно приватне розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування серед юридичних і фізичних осіб, є венчурним фондом.
Поділитися статтею
Фонди

Підписуйтесь на наш блог

Тільки цінна і корисна інформація